سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
هرچه بدان بسنده کردن توان ، بس بود همان . [نهج البلاغه]
آموزش راهنمایی تحصیلی فلاورجان
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» دانش آموزان مشکل دار و چگونگی برخورد با آنها

مقدمه

اساس وجودی همه ی موجودات عالم بر تحول و تغییر نهاده شده است . انسان نیز در تمام دوران زندگی خود دست خوش تغییرات مداوم است و دوره ی کودکی از مهمترین این دوران به شمار می رود .

تمامی روانشناسان و صاحب نظران در این مورد توافق دارند که دوره ی کودکی در تعیین و شکل یافتن رفتار ، رشد شخصیت و منش آینده ی کودک دارای اهمیت بسزایی است . این دوره را بین سنین شش تا یازده سالگی می دانند که سنین حضور کودک در دبستان است . با وجود آنکه مدرسه نیز قسمتی از جامعه و از عوامل تاثیر گذار بر رشد روانی کودکان محسوب می گردد ، اما در شرایطی نقش آن از خانواده مهمتر و آشکار تر می نماید . مدرسه به عنوان مهمترین مرکز پرورش کودکان و در آن معلم به عنوان تنها فردی که می توان نفوذی همچون والدین برای او قائل شد . در این دوره بر اثر حضور والدین معلم و اطرافیان رفتارهای روانی و اجتماعی کودکان شکل می گیرد و ارکان و پایه های اصلی شخصیت انسان بالغ تکوّن می یابد . بدون شک آنچه در دوره ی کودکی برای انسان رخ می دهد نتایج و حاصل آن در بزرگسالی به دست خواهد آمد .

اساس وجودی همه ی موجودات عالم بر تحول و تغییر نهاده شده است . انسان نیز در تمام دوران زندگی خود دست خوش تغییرات مداوم است و دوره ی کودکی از مهمترین این دوران به شمار می رود .

تمامی روانشناسان و صاحب نظران در این مورد توافق دارند که دوره ی کودکی در تعیین و شکل یافتن رفتار ، رشد شخصیت و منش آینده ی کودک دارای اهمیت بسزایی است . این دوره را بین سنین شش تا یازده سالگی می دانند که سنین حضور کودک در دبستان است . با وجود آنکه مدرسه نیز قسمتی از جامعه و از عوامل تاثیر گذار بر رشد روانی کودکان محسوب می گردد ، اما در شرایطی نقش آن از خانواده مهمتر و آشکار تر می نماید . مدرسه به عنوان مهمترین مرکز پرورش کودکان و در آن معلم به عنوان تنها فردی که می توان نفوذی همچون والدین برای او قائل شد . در این دوره بر اثر حضور والدین معلم و اطرافیان رفتارهای روانی و اجتماعی کودکان شکل می گیرد و ارکان و پایه های اصلی شخصیت انسان بالغ تکوّن می یابد . بدون شک آنچه در دوره ی کودکی برای انسان رخ می دهد نتایج و حاصل آن در بزرگسالی به دست خواهد آمد .

به طوری که گزل می گوید : « کودک در پنج سالگی نسخه ی کوچک شخص جوانی است که بعداً خواهد شد . »

یا در جایی دیگر ماری مونتسوری گفته است : « کودک پدر آدم بزرگسال است . کودکان بر اساس نوع رفتاری که ما با آنها می کنیم ، می آموزند که هستند و چه ویژگی هایی دارند . »

بر این اساس انگیزه ی این پژوهش حاصل گشت تا با مطالعه و بررسی ویژگی ها و علائم رفتاری انواعی از دانش آموزان و نحوه ی برخورد معلم با این قبیل کودکان در مدارس ، به شناخت و آگاهی معلمان ارجمند و زحمتکش کمک نموده ، گام مثبتی در این باره برداشته شود .

در این پژوهش به بررسی ویژگی ها و چگونگی برخورد معلم با ده نوع دانش آموزان مختلف پرداخته ایم.امید است موجب خوشنودی خداوند و رضایت همکاران گشته ، مورد استفاده قرار گیرد .        

شناسایی انواع دانش آموزان

«بررسی ویژگی های روانی دانش آموزان مشکل دار و چگونگی برخورد معلم با آنان»

1 – دانش آموز خجالتی

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – با صدای آرامی صحبت می کند .

2 – بیشتر اوقات ساکت و آرام می نشیند .

3 – در مقابل مشکلات عقب نشینی می کند .

4 – صحبت کردن برایش مشکل است .

5 – زیاد عرق می کند .

6 – تصمیم گیری برایش دشوار است .

7 – از روبه رویی با بزرگسالان هراسان است .

8 – برای اثبات عقیده اش پافشاری نمی کند .

9 – دوستان کمی دارد .

10 – گوشه گیر است و معمولاً آخر کلاس می نشیند .

ب) نحوه ی برخورد معلم :

1 – او را مورد توجه قرار دهید .

2 –کودک و رفتار مناسبش را تشویق کنید .

3 – مهارتهایش را افزایش دهید .

4 – اگر داوطلب کاری شد ، آناً کار را به او محول کنید .

5 – از او درخواست مشارکت در کارها کنید .

6 – برای هر موفقیت او را تشویق کنید .

7 – زمینه ی صحبت و اظهار نظر را برای او فراهم کنید .

8 – هیچ گاه او را وادار به انجام کاری نکنید .

9 - ...

2 – دانش آموز شلوغ

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – به چیزی معتقد نیست .

2 – بی اجازه صحبت می کند .

3 – غیر قابل تحمل و جاه طلب است .

4 – دوستان زیادی دارد .

5 – برای هر سؤالی ، جوابی دارد چه درست و چه غلط .

6 – دوست دارد مرکز توجه قرار گیرد .

7 – پرخاشگر و عصبانی است .

8 – به دیگران اجازه نمی دهد حرفشان تمام شود و صحبت می کند .

ب ) علل پیدایش :

1 – ممکن است مورد توجه و محبت والدین قرار نگرفته باشد .

2 – والدین در خانواده بین کودکانشان تبعیض قائل می شدند .

3 – ممکن است والدینش نیز افراد شلوغی بوده باشند .

4 – دائماً تحت فشار قرار گرفته بوده .

5 – رفتارش کنترل نمی شده است .

ج ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – مهارتهای اجتماعی به او آموخته شود .

2 – با اولیا اش مصاحبه و گفتگو کنید .

3 – وادار شود خارج از نوبت کاری را انجام ندهد .

4 – به او مسؤلیت بدهید .

5 – او را تنبیه نکنید .

6 – مهارت مطالعه در او تقویت شود .

7 – از تهدید و تهمت به او خود داری شود .

8 - ...

3 – دانش آموز ترسو

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – مضطرب و نگران است .

2 – ناگهان هراسان و مایوس می شود .

3 – برای انجام کار ثباتی نشان نمی دهد .

4 – به مسائل اخلاقی توجه زیادی دارد .

5 – کودک ساکت و آرامی است .

6 – هیچ گاه ریسک نمی کند .

7 – محتاط و محافظه کار است .

ب) نحوه ی برخورد معلم :

1 – به او توجهی بی ریا و صمیمانه ای معطوف کنید .

2 – کارهایی که علاقه دارد انجام دهد به او محول کنید .

3 – کودک را به نوشتن و صحبت کردن در مورد ترس هایش تشویق کنید .

4 – به هنگام ترس ، او را مورد حمایت قرار دهید .

5 – به او اعتماد به نفس بدهید .

6 – کارهایی به او محول شود که توانایی انجامش را داشته باشد .

7 - ...

4 – دانش آموز تنبل

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – از انجام تکالیف خود داری می کند .

2 – کارهایش را اکثراً نا تمام رها می سازد .

3 – منتظر دیگران می ماند و تلاشی برای حلّ مشکلاتش نمی کند .

4 – بی توجه و بی دقت است .

5 – برای عدم انجام کارهایش بهانه های متعددی پیدا می کند .

6 – به ندرت برای انجام کاری داوطلب می شود .

7 – قدرت تمرکز حواس ندارد .

ب) نحوه ی برخورد معلم :

1 – با والدینش صحبت کنید .

2 – برای رفتار مناسبش او را تشویق کنید .

3 – کارهایی به او محول شود که درخور تواناییش باشد .

4 – انجام و تکمیل کار و فعالیت های او پیگیری شوند .

5 – او را جریمه درسی نکنید .

6 – از او بخواهید هر کاری را در زمان تعیین شده انجام دهد .

7 - ...

5 – دانش آموز بی دقت

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – اغلب لوازم مدرسه اش را گم می کند .

2- تکالیفش نامنظم و نا مرتب است .

3 – به لباس پوشیدن و وضع ظاهریش اهمیت نمی دهد .

4 – برای خودش مشکلاتی به وجود می آورد .

5 – اغلب دیر به مدرسه می آید .

6 – بد خط می نویسد .

(در دوره ی ابتدایی اغلب دانش آموزان بی دقتی می کنند . که صبر و حوصله ی آموزگاران را می طلبد . )

ب ) نحوه برخورد معلم :

1 – تکالیف نا مرتب و سَر سَری از او پذیرفته نشود .

2 – قوانین کلاس و مدرسه با او در میان گذاشته شود .

3 – ضوابط مشخص و معین برای او در کلاس قرار دهید .

4 – وقتی در حالت عصبانیت است او را به حال خودش رها کنید .

5 – به او مسؤلیت بدهید .

6 - ...

6 – دانش آموز دزد

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – اشیا دیگران را بر می دارد و پنهان می کند .

2 – چیز هایی را می دزدد که حتی به آنها احتیاجی ندارد .

3 – دزدی و عمل خلاف خود را انکار می کند .

4 – در امتحانات تقلب می کند .

5 – به حقوق دیگران احترامی نمی گذارد .

6 – دوست دارد دیگران کارها را برایش انجام دهند .

7 – دروغ می گوید .

ب ) علل پیدایش :

1 – در خانواده احساس امنیت و اعتماد وجود نداشته است .

2 – از توجه و محبت کافی برخوردار نشده است .

3 – والدین و اطرافیان نسبت به او رفتار خشنی داشته اند .

4 – در خانواده ی فقیری بزرگ و تربیت شده که در آن به اندازه ی کافی وسایل و امکانات وجود نداشته است .

5 – والدین نادرست و دزد بوده اند .

6 – کنترل و نظارت کافی در رفتار کودک به عمل نیامده است .

ج ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – کودک در کلاس در معرض دید معلم قرار گیرد .

2 – داستانهای آموزنده از کار زشت دزدی در کلاس بیان کنید .

3 – وسایل و ابزاری که کودک را وسوسه می کند از دسترسش دور نگه دارید .

4 – مشکل او را آشکار نسازید .

5 – هنگام صحبت با او از کلمات «دزدی» و «دروغگویی» استفاده نکنید .

6 - ...

7 – دانش آموز پرخاشگر

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – ایجاد مزاحمت می کند و حالت دفاعی به خود می گیرد .

2 – دیگران را سرزنش می کند .

3 – با دانش آموزان دیگر به جنگ و ستیز می پردازد .

4 – نظم کلاس و مدرسه را برهم می زند .

5 – از معلم و مدرسه خاطره ی خوشی ندارد .

6 – از رابطه اش با دیگران رضایت ندارد .

7 – به دزدی و دروغگویی دست می زند .

8 – پر توقع با آمده است .

ب ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – او را همیشه به انجام کاری سرگرم کنید .

2 – به انجام فعالیت های ورزشی تشویق گردد .

3 – با او جر و بحث نکنید .

4 – به او مسؤلیت بدهید .

5 – با والدینش در حضور خودش صحبت کنید .

6 – با او رابطه ای دوستانه برقرار کنید .

7 – در گروه او را به عنوان رهبر تعیین کنید .

8 - ...

8 – دانش آموز کند آموز

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – دامنه ی توجهش محدود است و به زودی پریشان خاطر می شود .

2 – مسائل یاد گرفته شده را نمی تواند تعمیم دهد .

3 – وضع جسمی نا متعادلی دارد .

4 – مشکلات عاطفی دارد و احساس نا امنی می کند .

5 – پیشرفت تحصیلی او از میانگین کلاس پایین تر است .

6 – گوشه گیر است و در بحث های گروهی شرکت نمی کند .

 

ب ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – کارها و فعالیت های مناسب به کودک محول شود .

2 – موقعیتی فراهم کنید که او احساس موفقیت و پیروزی نماید .

3 – دانش آموزی قوی تر در انجام تکالیف مدرسه به او کمک کند .

4 – او را به شرکت در فعالیت های مکمل و فوق برنامه تشویق و ترغیب کنید .

5 – او را به مشاوره بفرستید .

6 – تکالیف کم ولی مناسب برای او در نظر بگیرید .

7 – از او در حد تواناییش انتظار پیشرفت داشته باشید .

8 – برای کندیش او را سرزنش و ملامت نکنید .

9 – دانش آموز ناسازگار

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – در گروه به ندرت حضور می یابد .

2 – از مدرسه و کار های مربوط به آن خوشش نمی آید .

3 – به درس و تحصیل بی علاقه و بی توجه است .

4 – حسود است و خود را انسان موفقی نمی داند .

5 – در جایی ساکت و آرام نمی نشیند .

6 – به خود می بالد و مغرور است .

7 – در ارتباط با هم بازی هایش مشکلاتی دارد .

ب ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – علت ناسازگاری او را معین کنید .

2 – او را تشویق کنید تا همبستگی ها و دوستی های خود را گسترش دهد .

3 – او را به بازی و فعالیت های گروهی تشویق کنید .

4 – به او کمک کنید تا رفتارش را ارزیابی کند .

5 – به او در گروه فرصت رهبری داده شود .

6 – او را به مشاوره بفرستید .

7 – به او کمک کنید تا بتواند با خانواده و همسالانش ارتباط برقرار کند .

8 -...

10 – دانش آموز گوشه گیر

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – اغلب عبوس ، غمگین و نگران است .

2 – سؤالات دیگران را نا دیده می انگارد .

3 – عقاید و نظرات خود را ارزنده نمی داند .

4 – به راحتی نمی تواند منظورش را بیان کند .

5 – بیشتر اوقات در رؤیا زندگی می کند .

6 – زود نا امید و مایوس می شود .

7 – با بزرگترها کمتر ارتباط برقرار می کند .

8  - شکست هایش بی شمار و موفقیت هایش اندک است .

ب ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – او را مورد دوستی و محبت قرار دهید .

2 – در کارهای گروهی او را شر کت دهید .

3 – با او جر و بحث نکنید .

4 – موقعیت هایی فراهم آورید که بیشتر در جمع قرار گیرد .

5 – در ورزش های گروهی حتماً او را شرکت دهید .

6 – او را به مشاوره و روان پزشک راهنمایی کنید .

7 – به او کمک نمایید تا بتواند با خانواده و همسالانش ارتباط برقرار کند .

پیشنهاد ها و توصیه هایی دیگر :

1 – برای احساس  تمامی دانش آموزان ارزش و احترام قائل باشید .

2 – هیچگاه دانش آموز را طرد نکنید و همواره او را مورد توجه و محبت قرار دهید .

3 – در حضور دیگران از دانش آموز انتقاد نکنید .

4 – حتی الامکان از تنبیه به انواع مختلف خودداری کنید .

5 – عجولانه و زود به قضاوت در مورد بچه ها اقدام نکنید .

6 – باید به دانش آموز به طور دقیق گوش فرا داده شود .

7 – با دانش آموزان به آهستگی صحبت کنید ، بر سر بچه ها فریاد نزنید .

8 – بر اعمال و رفتار آنها تاکید کنید .

9 – محیط کلاس را برای آنها جالب توجه و دلیذیر گردانید .

10 – تشویق مناسب و به جا را همیشه مدّ نظر قرار دهید .

منبع: سایتhttp://artamoallem.blogfa.comنوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » آموزش راهنمایی فلاورجان ( دوشنبه 90/8/2 :: ساعت 10:6 صبح )

>> بازدید امروز: 386
>> بازدید دیروز: 80
>> مجموع بازدیدها: 235143
» درباره من

آموزش راهنمایی تحصیلی فلاورجان
آموزش راهنمایی فلاورجان
وکسانی هستند که می بخشند واز رنج و لذت فارغ اند و سودای فضیلت و تقوا نیز در سر ندارند،همچون درخت عطر آگین (مورد) که در دره ای دورشمیم جان پرورش را به هر نفس به دست نسیم می سپارد. خداوند با دستان چنین بخشندگانی با آدمیان سخن می گوید و از پشت چشم آنان بر زمین لبخند می زند. جبران خلیل جبران

» آرشیو مطالب
اخبار
تصاویر
قند و پند
مناسبتها
روش تدریس
مطالب مدیریتی
سنجش و ارزشیابی
مطالب علمی آموزشـــی
اسفند 89
مهر 90
آبان 90
آذرماه90
آموزش هایی از ورد
دی ماه 90
بهمن ماه 90
اسفند 90
فروردین91
اردیبهشت91
خرداد91
تیر91
مرداد91
شهریور91
مهر91
آبان91
آذر 91
دیماه 91
بهمن91
اسفند 91
فروردیت 92
اردیبهشت 92
خرداد92
تیر92
مرداد92
مرداد 92
شهریور 92
مهرماه 92
ابان 92
آذر 92
دیماه 92
دی 92
بهمن92
بهمن 92
فروردین93
خرداد93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
آبانماه93
آذر ماه 93
دیماه 93
بهمن 93
اسفند93
فروردین94
تیر 94
مهر 95

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
وزارت آموزش وپرورش
آموزش و پرورش اصفهان
آموزش و پرورش فلاورجان
فروشگاه کتاب فرهنگیان
فیش حقوقی ،ابلاغ و حکم کارگزینی همکاران
سید رضا موسوی زاهد
شبکه آموزش
پایگاه کتـب درســی
دانلود کتاب شعر کودک
گروه های درسی
قـــرآن آنـــلاین
گــــوگــــل
صندوق ذخیره
روزنامه های ایران
سرویس وبلاگ نویسی
سازمان سنجش آمــوزش
شبکه کتــــابخوانان حــرفـــه‏ای
اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
تکنولوژی گروه های آموزشی شیراز
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دایرة المعارف بزرگ اسلامی
دانشنامه ســـافت گــــذر
کتابخانه مجازی ایران
درگاه ملی آمار
کتاب اول
خانه کتاب
شیعه نیوز
کتاب نمای جهانی
جامعة القرآن الکریم
بزرگترین منبع اشعار مذهبی
دانشنامه اسلامی شهر دانایی
کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
برنامه نویسی موبایل های هوشمند
نظام جامع اطلاع رسانی شغلی
باشگاه خبرعلمی آموزشی
رشد شبکه ملی مدارس
دانلود وآموزش نرم افزار
کمسیون ملی یونسکو
مرجع علوم مدیریت
باشگاه نانو
راهکار مدیریت
جشنواره خوارزمی
مدارس خارج از کشور
مجلس شورای دانش آموزی
پایگاه اطلاع رسانی گیاهان تزئینی
تبـیان (مذهبی، فرهنگی، علمی)
صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران
ثبت نام در طرح ملی حفظ قرآن کریم
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
انجمن روانشـــــناسی ایران
هزاران سایت در یک سایت
آموزش راهنمایی اداره کل
اداره کل قرآن، نماز،عترت
سامانه بانک ملی ایـران
سایت رادیو معارف
مخابرات استان اصفهان
شرکت لیزیک فرهنگیان
تکنولوژی و گروه های آموزشی اداره کل
پژوهش سرای دانش آموزی استاد طاهر
راهنمایی اوقات شرعی شهر های ایران
کیفیت بخشی به درس علوم تجربی
مرجع علمی و تخصصی رباتیک ایران
سنجش و ارزشیابی فلاورجان
مرکز تحقیقات معلمان اصفهان
انجمن علمی معلمان ایران

» صفحات اختصاصی

» لوگوی لینک دوستان


» طراح قالب