سفارش تبلیغ
صبا

آموزش متوسطه دوره اول فلاورجان

دانش آموزان مشکل دار و چگونگی برخورد با آنها

مقدمه

اساس وجودی همه ی موجودات عالم بر تحول و تغییر نهاده شده است . انسان نیز در تمام دوران زندگی خود دست خوش تغییرات مداوم است و دوره ی کودکی از مهمترین این دوران به شمار می رود .

تمامی روانشناسان و صاحب نظران در این مورد توافق دارند که دوره ی کودکی در تعیین و شکل یافتن رفتار ، رشد شخصیت و منش آینده ی کودک دارای اهمیت بسزایی است . این دوره را بین سنین شش تا یازده سالگی می دانند که سنین حضور کودک در دبستان است . با وجود آنکه مدرسه نیز قسمتی از جامعه و از عوامل تاثیر گذار بر رشد روانی کودکان محسوب می گردد ، اما در شرایطی نقش آن از خانواده مهمتر و آشکار تر می نماید . مدرسه به عنوان مهمترین مرکز پرورش کودکان و در آن معلم به عنوان تنها فردی که می توان نفوذی همچون والدین برای او قائل شد . در این دوره بر اثر حضور والدین معلم و اطرافیان رفتارهای روانی و اجتماعی کودکان شکل می گیرد و ارکان و پایه های اصلی شخصیت انسان بالغ تکوّن می یابد . بدون شک آنچه در دوره ی کودکی برای انسان رخ می دهد نتایج و حاصل آن در بزرگسالی به دست خواهد آمد .

اساس وجودی همه ی موجودات عالم بر تحول و تغییر نهاده شده است . انسان نیز در تمام دوران زندگی خود دست خوش تغییرات مداوم است و دوره ی کودکی از مهمترین این دوران به شمار می رود .

تمامی روانشناسان و صاحب نظران در این مورد توافق دارند که دوره ی کودکی در تعیین و شکل یافتن رفتار ، رشد شخصیت و منش آینده ی کودک دارای اهمیت بسزایی است . این دوره را بین سنین شش تا یازده سالگی می دانند که سنین حضور کودک در دبستان است . با وجود آنکه مدرسه نیز قسمتی از جامعه و از عوامل تاثیر گذار بر رشد روانی کودکان محسوب می گردد ، اما در شرایطی نقش آن از خانواده مهمتر و آشکار تر می نماید . مدرسه به عنوان مهمترین مرکز پرورش کودکان و در آن معلم به عنوان تنها فردی که می توان نفوذی همچون والدین برای او قائل شد . در این دوره بر اثر حضور والدین معلم و اطرافیان رفتارهای روانی و اجتماعی کودکان شکل می گیرد و ارکان و پایه های اصلی شخصیت انسان بالغ تکوّن می یابد . بدون شک آنچه در دوره ی کودکی برای انسان رخ می دهد نتایج و حاصل آن در بزرگسالی به دست خواهد آمد .

به طوری که گزل می گوید : « کودک در پنج سالگی نسخه ی کوچک شخص جوانی است که بعداً خواهد شد . »

یا در جایی دیگر ماری مونتسوری گفته است : « کودک پدر آدم بزرگسال است . کودکان بر اساس نوع رفتاری که ما با آنها می کنیم ، می آموزند که هستند و چه ویژگی هایی دارند . »

بر این اساس انگیزه ی این پژوهش حاصل گشت تا با مطالعه و بررسی ویژگی ها و علائم رفتاری انواعی از دانش آموزان و نحوه ی برخورد معلم با این قبیل کودکان در مدارس ، به شناخت و آگاهی معلمان ارجمند و زحمتکش کمک نموده ، گام مثبتی در این باره برداشته شود .

در این پژوهش به بررسی ویژگی ها و چگونگی برخورد معلم با ده نوع دانش آموزان مختلف پرداخته ایم.امید است موجب خوشنودی خداوند و رضایت همکاران گشته ، مورد استفاده قرار گیرد .        

شناسایی انواع دانش آموزان

«بررسی ویژگی های روانی دانش آموزان مشکل دار و چگونگی برخورد معلم با آنان»

1 – دانش آموز خجالتی

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – با صدای آرامی صحبت می کند .

2 – بیشتر اوقات ساکت و آرام می نشیند .

3 – در مقابل مشکلات عقب نشینی می کند .

4 – صحبت کردن برایش مشکل است .

5 – زیاد عرق می کند .

6 – تصمیم گیری برایش دشوار است .

7 – از روبه رویی با بزرگسالان هراسان است .

8 – برای اثبات عقیده اش پافشاری نمی کند .

9 – دوستان کمی دارد .

10 – گوشه گیر است و معمولاً آخر کلاس می نشیند .

ب) نحوه ی برخورد معلم :

1 – او را مورد توجه قرار دهید .

2 –کودک و رفتار مناسبش را تشویق کنید .

3 – مهارتهایش را افزایش دهید .

4 – اگر داوطلب کاری شد ، آناً کار را به او محول کنید .

5 – از او درخواست مشارکت در کارها کنید .

6 – برای هر موفقیت او را تشویق کنید .

7 – زمینه ی صحبت و اظهار نظر را برای او فراهم کنید .

8 – هیچ گاه او را وادار به انجام کاری نکنید .

9 - ...

2 – دانش آموز شلوغ

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – به چیزی معتقد نیست .

2 – بی اجازه صحبت می کند .

3 – غیر قابل تحمل و جاه طلب است .

4 – دوستان زیادی دارد .

5 – برای هر سؤالی ، جوابی دارد چه درست و چه غلط .

6 – دوست دارد مرکز توجه قرار گیرد .

7 – پرخاشگر و عصبانی است .

8 – به دیگران اجازه نمی دهد حرفشان تمام شود و صحبت می کند .

ب ) علل پیدایش :

1 – ممکن است مورد توجه و محبت والدین قرار نگرفته باشد .

2 – والدین در خانواده بین کودکانشان تبعیض قائل می شدند .

3 – ممکن است والدینش نیز افراد شلوغی بوده باشند .

4 – دائماً تحت فشار قرار گرفته بوده .

5 – رفتارش کنترل نمی شده است .

ج ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – مهارتهای اجتماعی به او آموخته شود .

2 – با اولیا اش مصاحبه و گفتگو کنید .

3 – وادار شود خارج از نوبت کاری را انجام ندهد .

4 – به او مسؤلیت بدهید .

5 – او را تنبیه نکنید .

6 – مهارت مطالعه در او تقویت شود .

7 – از تهدید و تهمت به او خود داری شود .

8 - ...

3 – دانش آموز ترسو

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – مضطرب و نگران است .

2 – ناگهان هراسان و مایوس می شود .

3 – برای انجام کار ثباتی نشان نمی دهد .

4 – به مسائل اخلاقی توجه زیادی دارد .

5 – کودک ساکت و آرامی است .

6 – هیچ گاه ریسک نمی کند .

7 – محتاط و محافظه کار است .

ب) نحوه ی برخورد معلم :

1 – به او توجهی بی ریا و صمیمانه ای معطوف کنید .

2 – کارهایی که علاقه دارد انجام دهد به او محول کنید .

3 – کودک را به نوشتن و صحبت کردن در مورد ترس هایش تشویق کنید .

4 – به هنگام ترس ، او را مورد حمایت قرار دهید .

5 – به او اعتماد به نفس بدهید .

6 – کارهایی به او محول شود که توانایی انجامش را داشته باشد .

7 - ...

4 – دانش آموز تنبل

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – از انجام تکالیف خود داری می کند .

2 – کارهایش را اکثراً نا تمام رها می سازد .

3 – منتظر دیگران می ماند و تلاشی برای حلّ مشکلاتش نمی کند .

4 – بی توجه و بی دقت است .

5 – برای عدم انجام کارهایش بهانه های متعددی پیدا می کند .

6 – به ندرت برای انجام کاری داوطلب می شود .

7 – قدرت تمرکز حواس ندارد .

ب) نحوه ی برخورد معلم :

1 – با والدینش صحبت کنید .

2 – برای رفتار مناسبش او را تشویق کنید .

3 – کارهایی به او محول شود که درخور تواناییش باشد .

4 – انجام و تکمیل کار و فعالیت های او پیگیری شوند .

5 – او را جریمه درسی نکنید .

6 – از او بخواهید هر کاری را در زمان تعیین شده انجام دهد .

7 - ...

5 – دانش آموز بی دقت

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – اغلب لوازم مدرسه اش را گم می کند .

2- تکالیفش نامنظم و نا مرتب است .

3 – به لباس پوشیدن و وضع ظاهریش اهمیت نمی دهد .

4 – برای خودش مشکلاتی به وجود می آورد .

5 – اغلب دیر به مدرسه می آید .

6 – بد خط می نویسد .

(در دوره ی ابتدایی اغلب دانش آموزان بی دقتی می کنند . که صبر و حوصله ی آموزگاران را می طلبد . )

ب ) نحوه برخورد معلم :

1 – تکالیف نا مرتب و سَر سَری از او پذیرفته نشود .

2 – قوانین کلاس و مدرسه با او در میان گذاشته شود .

3 – ضوابط مشخص و معین برای او در کلاس قرار دهید .

4 – وقتی در حالت عصبانیت است او را به حال خودش رها کنید .

5 – به او مسؤلیت بدهید .

6 - ...

6 – دانش آموز دزد

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – اشیا دیگران را بر می دارد و پنهان می کند .

2 – چیز هایی را می دزدد که حتی به آنها احتیاجی ندارد .

3 – دزدی و عمل خلاف خود را انکار می کند .

4 – در امتحانات تقلب می کند .

5 – به حقوق دیگران احترامی نمی گذارد .

6 – دوست دارد دیگران کارها را برایش انجام دهند .

7 – دروغ می گوید .

ب ) علل پیدایش :

1 – در خانواده احساس امنیت و اعتماد وجود نداشته است .

2 – از توجه و محبت کافی برخوردار نشده است .

3 – والدین و اطرافیان نسبت به او رفتار خشنی داشته اند .

4 – در خانواده ی فقیری بزرگ و تربیت شده که در آن به اندازه ی کافی وسایل و امکانات وجود نداشته است .

5 – والدین نادرست و دزد بوده اند .

6 – کنترل و نظارت کافی در رفتار کودک به عمل نیامده است .

ج ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – کودک در کلاس در معرض دید معلم قرار گیرد .

2 – داستانهای آموزنده از کار زشت دزدی در کلاس بیان کنید .

3 – وسایل و ابزاری که کودک را وسوسه می کند از دسترسش دور نگه دارید .

4 – مشکل او را آشکار نسازید .

5 – هنگام صحبت با او از کلمات «دزدی» و «دروغگویی» استفاده نکنید .

6 - ...

7 – دانش آموز پرخاشگر

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – ایجاد مزاحمت می کند و حالت دفاعی به خود می گیرد .

2 – دیگران را سرزنش می کند .

3 – با دانش آموزان دیگر به جنگ و ستیز می پردازد .

4 – نظم کلاس و مدرسه را برهم می زند .

5 – از معلم و مدرسه خاطره ی خوشی ندارد .

6 – از رابطه اش با دیگران رضایت ندارد .

7 – به دزدی و دروغگویی دست می زند .

8 – پر توقع با آمده است .

ب ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – او را همیشه به انجام کاری سرگرم کنید .

2 – به انجام فعالیت های ورزشی تشویق گردد .

3 – با او جر و بحث نکنید .

4 – به او مسؤلیت بدهید .

5 – با والدینش در حضور خودش صحبت کنید .

6 – با او رابطه ای دوستانه برقرار کنید .

7 – در گروه او را به عنوان رهبر تعیین کنید .

8 - ...

8 – دانش آموز کند آموز

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – دامنه ی توجهش محدود است و به زودی پریشان خاطر می شود .

2 – مسائل یاد گرفته شده را نمی تواند تعمیم دهد .

3 – وضع جسمی نا متعادلی دارد .

4 – مشکلات عاطفی دارد و احساس نا امنی می کند .

5 – پیشرفت تحصیلی او از میانگین کلاس پایین تر است .

6 – گوشه گیر است و در بحث های گروهی شرکت نمی کند .

 

ب ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – کارها و فعالیت های مناسب به کودک محول شود .

2 – موقعیتی فراهم کنید که او احساس موفقیت و پیروزی نماید .

3 – دانش آموزی قوی تر در انجام تکالیف مدرسه به او کمک کند .

4 – او را به شرکت در فعالیت های مکمل و فوق برنامه تشویق و ترغیب کنید .

5 – او را به مشاوره بفرستید .

6 – تکالیف کم ولی مناسب برای او در نظر بگیرید .

7 – از او در حد تواناییش انتظار پیشرفت داشته باشید .

8 – برای کندیش او را سرزنش و ملامت نکنید .

9 – دانش آموز ناسازگار

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – در گروه به ندرت حضور می یابد .

2 – از مدرسه و کار های مربوط به آن خوشش نمی آید .

3 – به درس و تحصیل بی علاقه و بی توجه است .

4 – حسود است و خود را انسان موفقی نمی داند .

5 – در جایی ساکت و آرام نمی نشیند .

6 – به خود می بالد و مغرور است .

7 – در ارتباط با هم بازی هایش مشکلاتی دارد .

ب ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – علت ناسازگاری او را معین کنید .

2 – او را تشویق کنید تا همبستگی ها و دوستی های خود را گسترش دهد .

3 – او را به بازی و فعالیت های گروهی تشویق کنید .

4 – به او کمک کنید تا رفتارش را ارزیابی کند .

5 – به او در گروه فرصت رهبری داده شود .

6 – او را به مشاوره بفرستید .

7 – به او کمک کنید تا بتواند با خانواده و همسالانش ارتباط برقرار کند .

8 -...

10 – دانش آموز گوشه گیر

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – اغلب عبوس ، غمگین و نگران است .

2 – سؤالات دیگران را نا دیده می انگارد .

3 – عقاید و نظرات خود را ارزنده نمی داند .

4 – به راحتی نمی تواند منظورش را بیان کند .

5 – بیشتر اوقات در رؤیا زندگی می کند .

6 – زود نا امید و مایوس می شود .

7 – با بزرگترها کمتر ارتباط برقرار می کند .

8  - شکست هایش بی شمار و موفقیت هایش اندک است .

ب ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – او را مورد دوستی و محبت قرار دهید .

2 – در کارهای گروهی او را شر کت دهید .

3 – با او جر و بحث نکنید .

4 – موقعیت هایی فراهم آورید که بیشتر در جمع قرار گیرد .

5 – در ورزش های گروهی حتماً او را شرکت دهید .

6 – او را به مشاوره و روان پزشک راهنمایی کنید .

7 – به او کمک نمایید تا بتواند با خانواده و همسالانش ارتباط برقرار کند .

پیشنهاد ها و توصیه هایی دیگر :

1 – برای احساس  تمامی دانش آموزان ارزش و احترام قائل باشید .

2 – هیچگاه دانش آموز را طرد نکنید و همواره او را مورد توجه و محبت قرار دهید .

3 – در حضور دیگران از دانش آموز انتقاد نکنید .

4 – حتی الامکان از تنبیه به انواع مختلف خودداری کنید .

5 – عجولانه و زود به قضاوت در مورد بچه ها اقدام نکنید .

6 – باید به دانش آموز به طور دقیق گوش فرا داده شود .

7 – با دانش آموزان به آهستگی صحبت کنید ، بر سر بچه ها فریاد نزنید .

8 – بر اعمال و رفتار آنها تاکید کنید .

9 – محیط کلاس را برای آنها جالب توجه و دلیذیر گردانید .

10 – تشویق مناسب و به جا را همیشه مدّ نظر قرار دهید .

منبع: سایتhttp://artamoallem.blogfa.com